Druga liga FBiH – Centar

Druga Liga Federacije – Centar, je jedno od fudbalskih takmičenja trećeg ranga u Bosni i Hercegovini. U istoj nastupaju klubovi sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona i Kantona Sarajevo.

Osvajači ove lige su promovirani u Prvu ligu FBiH dok se klubovi koji ispadaju iz lige vraćaju u svoje kantonalne lige, ovisno iz kojeg kantona dolaze.

Za aktuelne informacije o Drugoj ligi FBiH-Centar, kontaktirajte Fudbalski savez Bosansko Podrinjskog Kantona.